Dla autorów

REFERATY W FORMIE PDF : >LINK<.

Uwaga! Do ostatecznej wersji artykułu do druku prosimy używać niniejszego >SZABLONU ARTYKUŁU DO DRUKU<.

Wersja Szablonu Artykułu do Druku nie posiada (z porównaniem do wersji złożenia referatów) pierwszej strony z metadanymi, ponadto na drugiej stronie zamieszczono tytuł po angielsku.

Prosimy o wysłanie ostatecznej wersji artykułu do druku w otwartym formacie .pdf (umożliwiającym małą edycję).

____________________________________________________________________________________________

Organizatorzy zapraszają do nadsyłania referatów ze wszystkich zainteresowanych środowisk, szczególnie z ośrodków naukowych, badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych, przemysłowych i operatorskich. Artykuły powinny być napisane w języku polskim (artykuły w języku angielskim przewidziane są dla autorów zagranicznych).

Zakwalifikowane referaty (maks. 4 strony) zostaną opublikowane w Przeglądzie Telekomunikacyjnym i Wiadomościach Telekomunikacyjnych (każdy referat 20 pkt. wg wykazu czasopism i wydawnictw MNiSW), a najlepsze z nich będą mogły być opublikowane w rozszerzonej wersji anglojęzycznej:

⚬ mdpi Sensors – Special Issue 'Advanced Management for Full-automized Networks’ (100 pkt. wg wykazu MNiSW)
⚬ mdpi Sensors – Special Issue 'Advances in Dense 5G/6G Wireless Networks’ (100 pkt. wg wykazu MNiSW)
⚬ mdpi Electronics – Special Issue 'Wireless Communication and Multimedia Technology – Theory and Applications’ (100 pkt. wg wykazu MNiSW), w trakcie uzgodnień z EiC czasopisma
⚬ mdpi Electronics – Special Issue 'Cybersecurity and Data Science, Volume II’ (100 pkt. wg wykazu MNiSW), w trakcie uzgodnień z EiC czasopisma

⚬ International Journal of Electronics and Telecommunications (70 pkt. wg wykazu MNiSW)
⚬ Journal of Telecommunications and Information Technology (40 pkt. wg wykazu MNiSW)

Oficjalne >ZAPROSZENIE DO NADSYŁANIA ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH< do pobrania.

Współpraca naukowa: