Tematyka KKRRiT

⚬ Aspekty radiowe sieci 5G i 6G 
⚬ Techniki warstwy fizycznej w transmisji radiowej 
⚬ Algorytmy sztucznej inteligencji w systemach radiowych 
⚬ Transmisja radiowa w systemach Internetu Rzeczy
⚬ Lokalne sieci bezprzewodowe WLAN 
⚬ Bezprzewodowe sieci sensorowe i ad-hoc 
⚬ Radiokomunikacja morska, lotnicza i satelitarna 
⚬ Systemy i sieci komórkowe 
⚬ Systemy i sieci radiokomunikacyjne do zastosowań specjalnych 
⚬ Systemy radionawigacyjne i radiolokalizacyjne 
⚬ Technika antenowa 
⚬ Propagacja fal radiowych 
⚬ Systemy i sieci radiofoniczne i telewizyjne 
⚬ Techniki multimedialne 
⚬ Gospodarka i inżynieria widma elektromagnetycznego 
⚬ Kompatybilność elektromagnetyczna systemów i urządzeń radiowych