Program

(Program konferencji z przydziałem referatów w sesjach TUTAJ)

Dzień I – 07.09.2022 r.
GodzinaSala
08:00 – 09:00RecepcjaRejestracja uczestników
09:00 – 10:30Sala 1Otwarcie konferencji
Referat plenarny 1
10:30 – 11:00Przerwa kawowa
11:00 – 12:30Sala 1Sesja SR1 KKRRiT
Sala 2Sesja SR2 KKRRiT
Sala 3Sesja ST1 KSTiT
Sala 4Sesja ST2 KSTiT
12:30 – 13:00Przerwa kawowa
13:00 – 14:00Sala 1Referat plenarny 2
14:00 – 15:00Stołówka Centralna PWLunch
15:00 – 15:30Audytorium CentralneSesja firmowa 1. Systemics-PAB
15:30 – 16:00Audytorium CentralneSesja firmowa 2. Vector
15:00 – 16:15Sala 1Posiedzenie Sekcji Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN
16:00 – 16:30Przerwa kawowa
16:30 – 18:00Sala 1Sesja SR3 KKRRiT
Sala 2Sesja SR4 KKRRiT
Sala 3Sesja SR5 KKRRiT
Sala 4Sesja ST3 KSTiT
19:30 – 23:00 Aula Wydziału Fizyki PWKolacja koleżeńska
Dzień II – 08.09.2022 r.
GodzinaSala
08:30 – 10:00Sala 1Sesja SR6 KKRRiT
Sala 2Sesja SR7 KKRRiT
Sala 3Sesja ST4 KSTiT
Sala 4Sesja ST5 KSTiT
10:00 – 10:30Przerwa kawowa
10:30 – 11:15Sala 1Referat plenarny 3 
11.15 – 12.00Sala 1Referat plenarny 4
12:00 – 12:30Przerwa kawowa
12:30 – 14:00Sala 1Sesja SR8 KKRRiT
Sala 2Sesja SR9 KKRRiT
Sala 3Sesja SR10 KKRRiT
Sala 4Sesja ST6 KSTiT
14:00 – 15:00Stołówka Centralna PWLunch
15:00 – 16:00Sala 1Referat plenarny 5
16:00 – 16:30Sala 1Sesja firmowa 3. Wave-Test
16:30 – 17:00Przerwa kawowa
17:00 – 18:30Sala 1Sesja SR11 KKRRiT
Sala 2Sesja SR12 KKRRiT
Sala 3Sesja SR13 KKRRiT
Sala 4Sesja ST7 KSTiT
Dzień III – 09.09.2022 r.
GodzinaSala
08:30 – 10:00Sala 1Sesja SR14 KKRRiT 
Sala 2Sesja SR15 KKRRiT 
Sala 3Sesja ST8 KSTiT
Sala 4Sesja ST9 KSTiT
10:00 – 10:30Przerwa kawowa
10:30 – 11:30Sala 1Referat plenarny 6
11:30 – 12:00Sala 1Sesja firmowa 4. Grupa Polsat Plus
12:00 – 12:30Przerwa kawowa
12:30 – 14:00Sala 1Panel dyskusyjny + Zamknięcie konferencji
14:00 – 15:00Stołówka Centralna PWLunch

SESJE KSTiT

ST1: Aplikacje i usługi (Przewodniczący Sesji: dr hab. inż. Andrzej Bęben)

A. Dustor

Zastosowanie modelowania statystycznego w weryfikacji mówcy

M.G. Stochel, P. Chołda, M.R. Wawrowski

Technical debt prioritization in telecommunication applications – why the actual refactoring deviates from the plan and how to remediate it?

J. Kryszyn, W. Smolik, D. Wanta, M. Midura, P. Wróblewski

Porównanie standardów openEHR oraz HL7 FHIR

D. Wasilewski, M. Kowalczyk

Zwiększenie bezpieczeństwa poczty elektronicznej – narzędzie wspomagające

P. Łubkowski

Projekt architektury systemu wspomagania decyzji o ewakuacji medycznej

ST2: Bezpieczeństwo sieci (Przewodniczący Sesji: prof. dr hab. inż. Marek Amanowicz)

M. Amanowicz, M. Kamola

Świadomość bezpieczeństwa cybernetycznego operatora usług kluczowych

S. Wnęk, R.E. Kościej, M. Niemiec

Heurystyczna detekcja ataków sieciowych z wykorzystaniem środowiska Snort 3

Z. Kotulski, W. Niewolski, T. Nowak, M. Sepczuk, R.-H. Hsu, S.-M. Cheng, S.-C. Chang, T.-Y. Yu, C.-F. Hung

ACMEC – Access control in 5G MEC. Joint research project of NTUST (Taiwan) and WUT (Poland)

M. Biernacki, R. Giermakowski, M. Rawski

Algorytmy lightweight dla systemów IoT implementowanych w FPGA

B. Zabołotny, M. Chmiel, M. Korona, F. Kozioł, M. Rawski

IoTrust – framework realizujący mechanizmy bezpieczeństwa end-to-end dla IoT

ST3: Przetwarzanie danych (Przewodniczący Sesji: dr hab. inż. Jerzy Domżal)

K. Wnęk, P. Boryło

System przetwarzania i dystrybucji danych oparty na Apache NiFi

P. Pyda, J. Śliwa, T. Dalecki, M. Przywuski

Efektywność replikacji danych w centrach danych

D. Mirowska, J. Domżał

Automatyzacja zarządzania infrastrukturą pulpitów wirtualnych w środowisku VMware Horizon

S. Zarębski, A. Kuźmich, S. Sitko, K. Rusek, P. Chołda

Siamese neural networks on the trail of similarity in bugs in 5G mobile network base stations

K. Haustein; M. Blok

Aplikacja demonstrująca działanie kodów fontannowych

ST4: Jakość usług (Przewodniczący Sesji: dr hab. inż. Piotr Zwierzykowski)

P. Falkowski-Gilski, T. Uhl

Badanie jakości transmisji w sieciach komórkowych na przestrzeni lat 2019-2021: wpływ pandemii COVID-19 na poziom świadczonych usług

B. Nowak, P. Zwierzykowski

Symulacyjne badania wpływu mechanizmu priorytetyzacji ruchu na efektywność ruchową wielousługowych węzłów sieciowych

R. Polak, J. Wojtuń, P. Łubkowski

Analiza jakości szyfrowanej komunikacji VoIP w granicznych warunkach czułości odbiornika radiowego

M. Zamłyńska, P. Falkowski-Gilski

Analiza jakości transmisji treści audio-wideo w symulowanym łączu telekomunikacyjnym z wykorzystaniem techniki OFDM

M. Siergiejczyk, J. Paś, A. Rosiński

Analiza niezawodnościowo-eksploatacyjna inteligentnych systemów transportowych z uwzględnieniem zakłóceń elektromagnetycznych

ST5: Ocena bezpieczeństwa (Przewodniczący Sesji: dr hab. inż. Krzysztof Szczypiorski)

M. Borowski

Ocena bezpieczeństwa algorytmów zapewniających poufność oraz uwierzytelnienie danych w sieci 5G

D. Topyła, K. Murat, K. Zdulski, D. Paczesny, J. Bieniasz

Analiza bezpieczeństwa protokołów w wybranych interfejsach bezprzewodowych urządzeń Internetu Rzeczy

K. Zdulski, D. Topyła, K. Murat, D. Paczesny, J. Bieniasz

Modyfikacja oprogramowania urządzeń Internetu Rzeczy: analiza możliwości i wpływu na bezpieczeństwo

A. Kraśniewski, K. Szczypiorski

Kształcenie w zakresie Cyberbezpieczeństwa na Politechnice Warszawskiej

M. Nowak, M. Walkowski, S. Sujecki

Wsparcie procesu zarzadzania podatnościami przy użyciu konwersji oceny bazowej CVSS 2.0 do 3.x

ST6: Zarządzanie sieciami (Przewodniczący Sesji: dr hab. inż. Jordi Mongay Batalla)

K.I. Kurczab, K. Kosek-Szott

Analiza porównawcza środowisk emulacyjnych Kathará i Netkit

J. Mongay Batalla, S. Sujecki, T. Wichary

Technologia dystrybucji kluczy kwantowych w sieciach 5G opartych na wielu dostawcach sprzętu

M. Stypiński

Analiza zależności pomiędzy parametrami sieci TPM a czasem jej synchronizacji

S. Kulig, A. Matiolański

Porównanie architektur aplikacji sieciowych: monolityczna i mikroserwisy

M. Golański, P. Tomaszewicz, M. Rawski

Środowisko testowe funkcji core baseline dla frameworku IoTrust

ST7: Routing sieci telekomunikacyjnych (Przewodniczący Sesji: dr hab. inż. Sylwester Kaczmarek)

K. Bachorski, S. Kaczmarek, M. Sac

Zastosowanie koncepcji SDN w warstwie transportowej sieci IMS/NGN

J. Martyna

Heurystyczny algorytm rozmieszczenia łańcucha funkcji obsługi w programowej sieci 5G

E. Biernacka, J. Domżał

Mechanizm zestawiania ścieżek optycznych typu bypass w sieciach IP/EON

P. Augustyniak, J. Skóra, P. Zwierzykowski

Przegląd otwarto-źródłowych narzędzi do zarządzania bezprzewodowymi sieciami lokalnymi

B. Musznicki, M. Piechowiak, P. Zwierzykowski

Problemy badawcze i modelowanie sieci sensorowych w środowiskach miejskich

ST8: Protokoły przekazania kluczy i algorytmy bezpieczeństwa (Przewodniczący Sesji: dr hab. inż. Piotr Chołda)

K. Murat, K. Zdulski, D. Topyła, M. Marzęcki, J. Bieniasz

Analiza bezpieczeństwa protokołów komunikacyjnych urządzeń Inteligentnego Domu opartych na mikrokontrolerze ESP

A. Dustor

System weryfikacji tożsamości na bazie Kaldi

M. Sepczuk

Aplikacyjna zapora sieciowa z elementami obrony mimicznej

M. Płachta, A. Janicki

Detekcja steganografii obrazowej z użyciem prostych sieci neuronowych

R. Giermakowski, M. Biernacki, M. Rawski

Implementacja w FPGA modułu PUF opartego na oscylatorach pierścieniowych

ST9: Sesja projektu SyMEC (Przewodniczący Sesji: prof. dr hab. inż. Wojciech Burakowski)

A. Bęben, W. Burakowski, M. Sosnowski, D. Więcek, P. Olender, B. Belter, B. Krakowiak, M. Hoeft, M. Miszewski, A. Chomicki

Implementacja architektury SyMEC

M. Sosnowski, A. Bęben, W. Jóźwiak, M. Miszewski

Serwer i platforma MEC

B. Krakowiak, B. Belter, A. Bęben, W.Burakowski, M. Sosnowski, W. Jóźwiak, P. Olender

System sterowania i zarządzania SyMEC

M. Hoeft, K. Gierłowski, J. Woźniak, W. Gumiński, K. Nowicki, J. Rak

Wdrożenie systemu MEC w sieciach WLAN: Moduł współpracy serwera MEC z siecią dostępową WLAN

D. Więcek, T. Anuszczyk, I. Michalski, K. Rzeźniczak

Uruchomienie systemu MEC w sieciach 3GPP: Moduł współpracy serwera MEC z sieciami 4G i 5G

T. Łysiak, J. Kabat

Aplikacje i usługi systemu SyMEC

SESJE KKRRiT

SR1: Technika antenowa (Przewodniczący Sesji: prof. dr hab. inż. Yevhen Yashchyshyn)

M. Michalska, A. Kliks (Ten artykuł będzie prezentowany podczas Sesji SR12 z powodu nieobecności autorów w pierwszym dniu konferencji)

Automatyczny dobór kąta pochylenia anten w systemach komórkowych

A. Piwowar, P. Bajurko

Rozkłady pól elektromagnetycznych w układzie anteny tubowej diagonalnej z soczewką

T.A. Miś

Badanie pola elektrycznego dojrzałej chmury burzowej przy pomocy długich anten napowietrznych

K. Bechta

Optymalizacja skutecznej charakterystyki antenowej i jej znaczenie dla oceny ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne

W. Karcz

Metody wyznaczania rozkładu gęstości mocy w polu bliskim i dalekim wokół anten parabolicznych linii radiowych

SR2: Systemy radiowe do zastosowań specjalnych (Przewodniczący Sesji: Stanisław Słowik)

K. Wesołowski

Wybór modulacji cyfrowej w nanosatelitarnym systemie transmisyjnym

R. Krenz, M. Sybis, I. Zainutdinov

Wykorzystanie pasma C do łączności z nano-satelitami CUBESAT

A. Samorzewski, A. Kliks

Modele energetyczne dla sieci bezprzewodowych z mobilnymi węzłami dostępowymi

S. Janji, A. Samorzewski, A. Kliks

Procedura rozmieszczenia mobilnych przekaźników dosyłowych FSO zasilanych z OZE

J. Dułowicz, P.K. Skokowski

Autonomiczny BSP do rozpoznania i zakłócania łączności sieci komórkowych

SR3: Techniki multimedialne (Przewodniczący Sesji: prof. dr hab. inż. Marek Domański)

B. Szydełko, D. Klóska, A. Dziembowski

Parametryzacja geometrii sceny dla estymacji głębi w dekoderze wizji wszechogarniającej

D. Klóska, B. Szydełko, D. Mieloch

Wykorzystanie wejściowych map głębi w estymacji głębi po stronie dekodera

Ł. Popek, R. Perz, G. Galiński

Porównanie różnych metod detekcji i rozpoznawania zwierząt na obrazach z kamery termowizyjnej.

P. Garbat, G. Galiński, M. Żakowski, M. Bieniek, M. Lasocki

System autonomicznej analizy obrazu dla potrzeb systemu AR

K. Gabor-Siatkowska, A. Janicki

Czy kalibracja okulografu w interfejsie człowiek-komputer zawsze jest niezbędna?

SR4: Metody sztucznej inteligencji w systemach radiowych (Przewodniczący Sesji: prof. dr hab. inż. Marek Amanowicz)  

C. Adamczyk, A. Kliks

Wykrywanie konfliktów decyzji w inteligentnych kontrolerach radiowych w otwartych sieciach dostępu radiowego O-RAN

A. Brytańczyk, K. Kosek-Szott

Zastosowanie uczenia maszynowego do kontroli szybkości transmisji w sieciach standardu IEEE 802.11

M. Blok, K. Gmiński, P. Miklaszewski

Klasyfikator SVM w zastosowaniu do synchronizacji sygnału OFDM zniekształconego przez kanał wielodrogowy

M. Hoffmann

Dynamiczne wygaszanie punktów transmisyjnych w wieloantenowej sieci piątej generacji z użyciem głębokiego uczenia ze wzmocnieniem

Ł. Kułacz

Porównanie metod detekcji zajętości widma radiowego z wykorzystaniem uczenia federacyjnego z użyciem oraz bez użycia węzła centralnego

SR5: Zagadnienia warstwy fizycznej w nowoczesnych sieciach radiokomunikacyjnych (URSI – Komisja C+F) (Przewodniczący Sesji: dr inż. Krzysztof Cwalina)

R. Burczyk, J. Sadowski

Algorytm detekcji wąskopasmowych interferencji międzysystemowych ukrytych w paśmie pracy systemu LTE

J. Magiera, P. Rajchowski, K. Cwalina

Estymacja parametrów kanału NB-IoT w łączu w dół

O. Błaszkiewicz, P. Rajchowski, J. Sadowski

Analiza metod synchronizacji w sieci NB-IoT

P. Rajchowski, K.K. Cwalina, J. Sadowski

Lokalizowanie terminala użytkownika z użyciem interfejsu NB-IoT

A. Olejniczak, K.K. Cwalina, J. Sadowski, J. Stefański

Analiza efektywności metod głębokiego uczenia w odbiorze sygnałów GMSK

SR6: Projektowanie urządzeń radiokomunikacyjnych (Przewodniczący Sesji: prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński)

D.W. Rosołowski, P. Korpas, D. Gryglewski, W. Wojtasiak, M. Kajczuk

Projektowanie stacji bazowej LTE-A na pasmo 450 MHz przy użyciu uniwersalnej platformy SDR

D. Gryglewski, W. Wojtasiak

Projektowanie wzmacniacza Doherty’iego w praktyce

D.W. Rosołowski

Wybór danych uczących dla algorytmów linearyzacji wzmacniaczy mocy

A. Pacewicz

Wybrane metody charakteryzacji mikrofalowej materiałów magnetycznie żyrotropowych

J. Sadowski, J. Stefański

Zdalna realizacja zajęć w laboratoriach radiokomunikacyjnych

SR7: Aspekty radiowe sieci 5G i 6G (Przewodniczący Sesji: dr hab. inż. Adrian Kliks)

M. Suchański, J. Śliwa, K. Kosmowski

Systemy 5G w zastosowaniach militarnych

Z. Zakrzewski

Wąskopasmowa kompensacja DIPP w mobilnym łączu fronthaul DSB-RFoF

M. Wachowiak, P. Kryszkiewicz

Wpływ nieliniowości na jakość sygnału odbieranego w systemie M-MIMO OFDM

M. Wasilewska, H. Bogucka

Inteligentna predykcja zajętości widma przy jednoczesnej ochronie użytkownika pierwotnego

SR8: Transmisja radiowa w systemach Internetu Rzeczy (Przewodniczący Sesji: dr hab. inż. Katarzyna Kosek-Szott)  

K.K. Cwalina, O. Błaszkiewicz, A. Olejniczak, P. Rajchowski, J. Sadowski

Estymacja i analiza stanu kanału radiowego interfejsu LTE na potrzeby realizacji heterogenicznego algorytmu multilink z użyciem głębokiego uczenia

C. Ziółkowski, J.M. Kelner

Ukierunkowanie wiązek antenowych a przepustowość kanału radiowego w warunkach propagacji NLOS

M. Zamłyńska

Modelowanie interferencji w systemach radiokomunikacyjnych z transmisją OFDM za pomocą narzędzi statystycznych

J. Szewczyk, M. Nowak, P. Remlein, A. Głowacka

Platformy do wdrażania komunikacji w standardzie LORAWAN

V. Djaja-Jośko

Analiza wpływu bezprzewodowej synchronizacji węzłów oraz liczby lokalizowanych etykiet na skuteczność odbioru pakietów w ultraszerokopasmowym systemie lokalizacyjnym

SR9: Propagacja fal radiowych (Przewodniczący Sesji: dr hab. inż. Sławomir J. Ambroziak)

S. J. Ambroziak, F.D. Cardoso, P. Kosz, M.M. Ferreira, L.M. Correia

Analiza zaników szybkozmiennych w radiowych sieciach BAN pracujących w rewerberacyjnym środowisku propagacyjnym

M. Nikiforuk, K. Cichoń

Tłumienie sygnałów radiowych przez  roślinność dla częstotliwości 28 GHz

B. Majewski, K. Malon, M. Kryk, J.M. Kelner

Tworzenie map tłumienia propagacyjnego z wykorzystaniem metody IDW

M. Kryk

Ocena efektywności generacji map tłumienia propagacyjnego

P. Komorowski

Multipleksacja promieniowania THz z wykorzystaniem niepoosiowych optycznych struktur dyfrakcyjnych.

SR10: Zarządzanie częstotliwościami i inżynieria widma (Przewodniczący Sesji: Wiktor Sęga)   

P. Gajewski, J. Łopatka, P. Łubkowski

Modelowanie wielozakresowej sieci MANET z dynamicznym zarządzaniem widmem

R. Mądral, R. Tyniów

Aspekty regulacyjne oraz zarządzanie częstotliwościami w przypadku małych oraz bardzo małych satelitów

M. Mazuro, P.K. Skokowski

Sensor monitoringu widma z wykorzystaniem radia programowalnego

M. Rybakowski, K. Bechta

Analiza symulacyjna rzeczywistej ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne od systemów wieloantenowych 5G

M. Wrzesiński, P. Bajurko

Zastosowanie metod kalibracyjnych w pełnofalowej symulacji elektromagnetycznej obwodów planarnych na częstotliwościach subterahercowych

SR11: Sieci bezprzewodowe (Przewodniczący Sesji: dr hab. inż. Jerzy Łopatka)

M. Natkaniec, M. Kras4

Poprawa wydajności pracy sieci gęstych standardu IEEE 802.11AX

M. Natkaniec, N. Bieryt

Analiza działania mechanizmu kolorowania w sieciach gęstych standardu IEEE 802.11AX

S.J. Stryczek, M. Gwiazdowicz, M. Natkaniec

BTS (Background Traffic Simulator) – narzędzie do generowania rzeczywistego ruchu dla sieci WLAN w środowisku NS-3

G. Teca, M. Natkaniec

Connected while disconnected paradox: an IEEE 802.11 covert channel to prevent Wi-Fi attacks in an untrusted environment

SR12: Systemy radionawigacyjne i radiolokalizacyjne (Przewodniczący Sesji: dr hab. inż. Marek Suchański)  

J. Stefański, J. Sadowski

Asynchroniczna metoda jednoczesnej estymacji położenia i orientacji obiektu za pomocą dwóch nadajników

M.K. Bączyk

Demonstrator radaru pasywnego z odwrotną syntetyczną aperturą

K. Radecki

Szybki algorytm projekcji wstecznej oparty na współrzędnych barycentrycznych do zastosowań w aktywnych i pasywnych zobrazowaniach radarowych SARr

A. Czapiewska, R. Nicpoń

Wpływ implementacji algorytmu Chana na jego efektywność

SR13: Modelowanie i badanie wpływu zaburzeń WIPEM na systemy i urządzenia elektroniczne (URSI – Komisja E) (Przewodniczący Sesji: dr inż. Piotr Słobodzian)

P. Słobodzian

Modelowanie oddziaływania impulsów HPM na obiekty

R. Królikowski, P. Słobodzian

Modelowanie i badanie impulsów HPM

P. Bieńkowski, P. Słobodzian, P. Sobkiewicz, B. Zubrzak

Modelowanie i pomiary pola oświetlającego obiekty IK w paśmie mikrofalowym

L. Nowosielski, B. Dudziński, R. Przesmycki, J. Kelner

Metodyka badania wnikania impulsów HPM do obiektów ekranowanych

J. Małecki, A. Żak, R. Studański

Problematyka oddziaływania impulsów HPM na wybrane układy elektroniczne

SR14: Technika dźwiękowa i systemy radiofoniczne (Przewodniczący Sesji: dr inż. Jacek Cichocki)

M. Blok, J. Banaś, M. Pietrołaj

Strategie treningu neuronowego estymatora częstotliwości tonu krtaniowego z użyciem generatora syntetycznych samogłosek

P. Falkowski-Gilski

Subiektywny pomiar jakości programów radiowych strumieniowanych w sieci metodą crowdsourcingu

R.J. Zieliński

Analiza porównawcza zmierzonych i obliczonych natężeń pól elektrycznych od nadajników SFN DAB+

R. Helon, P. Korpas

Wielokanałowy rejestrator emisji radiofonicznych UKF-FM wykonany w technice SDR

SR15: Skutki biologiczne oraz zastosowania medyczne pól elektromagnetycznych (URSI – Komisja K) (Przewodniczący Sesji: dr hab. inż. Sławomir Hausman)

J. Kawecki, Ł Januszkiewicz, P. Di Barba

Zastosowanie automatycznej optymalizacji oraz uproszczonego modelu ciała do projektowania wąskopasmowej struktury ekranującej pole EM

P. Oleksy, Ł. Januszkiewicz

Lokalizacja bezprzewodowych endoskopów kapsułkowych z wykorzystaniem algorytmu wyboru odbiorników

G. Kanclerz, J. Popielak, U. Sołdaj, S. Lefek, A. Kacprzyk, T. Rok, R. Pawlak, G. Tatoń

Poszukiwanie obiektywnych ilościowych parametrów opisujących wpływ pola elektromagnetycznego na organizm człowieka

G. Tatoń, A. Kacprzyk, G. Kanclerz, T. Rok, R. Pawlak, E. Rokita

Najnowsze badania dotyczące częstości występowania nadwrażliwości na promieniowanie elektromagnetyczne w Polsce


REFERATY PLENARNE I SESJE FIRMOWE

RP1   Referat plenarny 1       

Marcin Niemiec         

Technika kwantowa – szansa czy zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa?

RP2   Referat plenarny 2       

Sławomir Hausman   

Techniczne aspekty oddziaływania fal radiowych na ludzi w systemach komórkowych 5G i 6G

RP3   Referat plenarny 3       

Krzysztof Gierłowski 

Planowane krajowe laboratorium sieci 5G

RP4   Referat plenarny 4       

Tommy Svensson       

Distributed large MIMO and reconfigurable intelligent surfaces for 6G

RP5   Referat plenarny 5       

Adrian Dziembowski, Dawid Mieloch

Nowe techniki kompresji wizji dla rzeczywistości wirtualnej – MPEG Immersive Video

RP6   Referat plenarny 6       

Kamil Staniec 

Warstwa fizyczna systemów Internetu Rzeczy – badania wydajnościowe

SF1   Sesja firmowa 1  

Leszek Wojdalski, Dyrektor Systemics-PAB 

Pokaz sprzętu 5G Private Networks

SF2   Sesja firmowa 2  

Maciej Muzalewski, CTO, Vector Technologies        

Korzyści z wdrażania architektury rozproszonej w sieciach HFC / DOCSIS – na podstawie rezultatów projektu Giga Fiber

SF3   Sesja firmowa 3  

Jarosław Kwiatkowski, członek Zarządu Wave-Test

Rozwiązania do pomiarów pola stacji bazowych 5G w ofercie firmy NARDA Safety Test Solutions

SF4   Sesja firmowa 4  

Michał Połzun, Netia

Nowoczesne Technologie teleinformatyczne w Grupie Polsat Plus – Bezpieczeństwo sieci i usług