Tematyka KSTiT

⚬  Architektury i protokoły telekomunikacyjne
⚬  Systemy i sieci teleinformatyczne
⚬  Aplikacje i usługi w internecie
⚬  Jakość usług i niezawodność sieci teleinformatycznych
⚬  Optymalizacja i algorytmy sztucznej inteligencji w sieciach telekomunikacyjnych
⚬  Zaawansowane technologie zarządzania siecią (NFV, SDN, network slices)
⚬  Rozwiązania dla systemów i sieci chmurowych
⚬  Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych oraz bezpieczeństwo normatywne
⚬  Kryptografia i mechanizmy cyberbezpieczeństwa
⚬  Optotelekomunikacja
⚬  Aspekty rdzeni sieci 5G i 6G
⚬  Aspekty sieciowe systemów Internetu Rzeczy
⚬  Pomiary w telekomunikacji
⚬  Aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne w telekomunikacji