Historia

Historia Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki  (KSTiT) sięga 1985 roku, kiedy to z inicjatywy Sekcji Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk, zorganizowano konferencję naukową, która miała umożliwić dyskusję między przedstawicielami różnych środowisk nauki i przemysłu.
Pierwszym organizatorem tego Sympozjum były Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej oraz Instytut Łączności. Od samego początku z tematyką obrad nurtu naukowego korespondowała tematyka prezentacji firmowych stanowiących istotny element prezentacyjno – promocyjnego. 
Od tamtego czasu niemalże corocznie KSTiT odbywa się w różnych miastach Polski, stając się tradycyjnym miejscem spotkań, prezentacji osiągnięć, wymiany doświadczeń i ożywionych dyskusji środowisk związanych z rozwojem i przenikaniem się wielu dziedzin i technik.

Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji  (KKRRiT) jest organizowana od roku 2001 przez środowiska akademickie Gdańska, Krakowa, Łodzi, Poznania, Warszawy i Wrocławia. Stała się tradycyjnym miejscem spotkań, prezentacji osiągnięć, wymiany doświadczeń i ożywionych dyskusji środowisk związanych z zagadnieniami radiowej transmisji informacji i multimediów. Gromadzi uczestników reprezentujących zarówno środowisko akademickie jak i gospodarcze. W Warszawie konferencja gościła już trzykrotnie (2004, 2009 oraz 2014) w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Organizatorem tych trzech wydarzeń był Instytut Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej.